Minority SafePack: európai siker és folytatás

A 2017-2018-as európai parlamenti szesszió hangulatát egyértelműen meghatározta, hogy megkezdődött a 2020 után következő költségvetési ciklus vitája, amely miatt már most egymásnak feszülnek a különböző a tagállamok érdekei. Kisebbségvédelem terén két fontos pillanat volt az elmúlt parlamenti szesszióban. Az európai kisebbségvédelmi kezdeményezés (Minority SafePack) több mint egy millió aláírást gyűjtött össze, ezzel párhuzamosan az Európai Parlamentben határozatot fogadtak el az őshonos kisebbségek védelméről, így most abban a helyzetben vagyunk, hogy két irányból is nyomást gyakorolhatunk az Európai Bizottságra.

tovább

EU27: a kötelező változás - Tevékenységem az Európai Parlamentben és otthon a 2016-2017-es parlamenti ülésszakban

Az Európai Parlament 2016-2017-os ülésszakát több olyan markáns pillanat határozta meg, amely az unió sorsát befolyásolja. Igyekeztem tömören leírni azokat a körülményeket, amelyek az elmúlt egy év munkáját meghatározták. Arra törekedtem végig, hogy megtaláljam az egyensúlyt a következetesség és kreativitás között. Munkámban a romániai magyar közösség Európai Unió irányába megfogalmazott elvárásai, kisebbségként meghatározott törekvéseinket kalauzoltak. Mindvégig igyekeztem egyensúlyt tartani brüsszeli megbízatásom és otthoni közösségi és politikai feladataim között.

tovább

Az Európai Unió válságokban alakul

“Európa válságokban alakul, és az ezen válságokra adott megoldások összege lesz”, fogalmazott Jean Monnet 1976-ban megjelent Emlékirataiban. Nehéz parlamenti ülésszakot hagyunk magunk mögött: kezdetekor éppen tetőzött a migránsválság, majd a párizsi és brüsszeli merényletek nyomták rá a bélyegüket, az ülésszak végén pedig a brit népszavazás eredménye határozta meg az alaphangulatot. Mindezek a megpróbáltatások mintha csak …

tovább

Instabilitás és szerkezeti válság Európában

Valamivel több mint egy éve, hogy az RMDSZ választói, a romániai magyarok arról döntöttek: a Szövetség európai parlamenti képviselőinek folytatniuk kell munkájukat Brüsszelben. Közösségünk megértette, hogy akkor tud otthon erős lenni, ha érdekeink képviselete az európai törvényhozásban is jelen van. Az Európai Néppárt (EPP) frakciója, amelynek az RMDSZ is tagja, továbbra is a legnagyobb politikai …

tovább

Európai eszközök az érdekképviseletre és a közösségépítésre – Tevékenységem az Európai Parlamentben és itthon, Erdélyben 2009 és 2014 között

A Romániai Magyar Demokrata Szövetség megbízásából, a romániai magyar emberek által megválasztott európai parlamenti képviselőként, arra vállalkoztam, hogy az Európai Unióban megjelenítem sajátos erdélyi magyar érdekeinket, megismertetem a romániai magyar nemzeti közösségünk törekvéseit és támogatást szerzek megvalósításukhoz, felemelem a hangom a nemzeti közösségünk intézményeit vagy tagjait érintő igazságtalanságok ügyében. Itthon, Erdélyben azt vállaltam, hogy közvetítem …

tovább

Új Európa - egy másfajta Európa - Tevékenységem az Európai Parlamentben és otthon, Erdélyben 2012. szeptember – 2013. július között

Több mint fél évtized telt el Európai Uniós csatlakozásunk óta. A türelmetlen várakozás és a kezdeti eufória helyét csakhamar a kijózanító valóság vette át. A gyors integráció helyett országunknak és Erdélynek, az egész EU-val együtt, a gazdasági és társadalmi válsággal kellett szembenéznie. Bár sokan azt hitték, hogy a válság, ahogyan jött, olyan hamar tovább is megy, most látnunk kell, hogy nem is elég túllépni a válságon, hanem egy teljesen új gazdasági-társadalmi berendezkedésre kell felkészülni. Az itthoni valóság könyörtelen, felzárkózás helyett szétfejlődést tapasztalunk. A változás azonban nem csak a gazdaság mechanizmusait érinti, nem csupán a gazdasági kormányzás új struktúráját és eszközeit kell megteremteni, hanem alapjaiban kell átgondolni az Európai Uniót.

tovább

Erdélyi érdekek Európában - Tevékenységem az Európai Parlamentben 2011. szeptember – 2012. július között

A beszámoló ezúttal sem kizárólag az Európai Parlamentben végzett munkára koncentrál, hiszen a kisebbségi érdekérvényesítés egyik politikusaként, a szórvány képviselőjeként, az RMDSZ egyik megyei szervezetének elnökeként, nem utolsó sorban gazdasági szakpolitikusként, több helyszínen, szerteágazó munkát folytattam.

tovább

Szolidaritás és közösségépítés - Tevékenységem az Európai Parlamentben 2010. szeptember – 2011. július között

Szolidaritás Európában, közösségépítés otthon. Az európai közösség erősítése Brüsszelben és a magyar közösségek közötti szolidaritás kifejeződése otthon. Mindkét fogalompár választ ad arra a kérdésre, hogy miért ezeket a szavakat választottam az elmúlt egy év tevékenységét összegző írásom címének. A következő oldalakon bemutatott helyszínek és események munkám sokrétűségére utalnak.

tovább

Egy év a válságkezelés jegyében - európai parlamenti tevékenységem a 2009-2010 közötti időszakban

Európai parlamenti mandátumom első évének mérlegét tekintheti át a Tisztelt Olvasó ebben a beszámolóban. Már az első, rövid mandátumban (2007-2009 között), a romániai magyar választópolgárok, általában a közvélemény rendszeres tájékoztatását, európai parlamenti munkám szerves részének tekintettem. Éppen ezért az ötéves mandátum alatt minden évben készítek majd részletes beszámolót a Brüsszelben, Strasbourgban és természetesen a választókerületben, Erdélyben folytatott RMDSZ Európai Parlamenti (EP) képviselői tevékenységemről.

tovább